Video no Oisha-san
Daemon
Título(s) Alternativo(s):The Video Doctor
Artista:Inuboshi
Autor:Inuboshi
Categoria:Oneshot
Tradutor:Mkof