Tasuketaroka? Rukia-chan
Daemon
Título(s) Alternativo(s):助けたろか?○キアちゃん
Artista:Mosha
Autor:Mosha
Categoria:Doujinshi
Série Original:Bleach
Tradutor:Michiru