Shitsuke Iroiro
Daemon
Título(s) Alternativo(s):SHITSUKE IROIRO
Artista:Tukinowagamo
Categoria:Doujinshi
Série Original:Original
Tradutor:Rai Staz