Juicy
Daemon
1-2. Kakisute 3. Giri Giri na Kankei 4. Natsu no Mushi 5. Kyuuseba Kantsuu 6. Chichi to Ko to 7. Bitch Pichi-Pichi 8. Manabiya 9. Mihitsu no Koi 10. Aki no Sora 11. Suezen Shakuma