Hotel de Dakishimete
Daemon
V.1 - Funsen Onnazakarihen V.2 - Monzetsu Celebhen V.3 - Mankai Otomehen V.4 - Yawahada Mankitsuhen V.5 - Momoiro Toikihen V.6 - Iyarashi Bijohen V.7 - Uruwashi Shukujohen V.8 - Kaikan Celeb-Hen V.9 - Chouzetsu Gohoushihen V.10 - Gokujou Kanketsuhen