Derenai Family
Daemon
Artista:Shindo L
Autor:Shindo L
Categoria:Oneshot
Tradutor:GGWP